picture

Jubileumconcert


Datum: 2/11/2024 om 20:00

Locatie: It Ljochtbeaken, Oudega

Dirigent: Jappie Kuipers


Jubileumconcert o.l.v. Jappie Kuipers met medewerking van o.a. Kaspar (Wiebe Kaspers).